Popis a poloha

Rekonstrukcí sportovní haly získalo Město Dačice moderní zařízení pro aktivní využití volného času. V průběhu stavby se jednak zrekonstruovala stávající velká hala a šatny a dále došlo k rozšíření o tři menší tělocvičny. Rozměr velké haly zůstal zachován (35m x 17m), byla zde instalována moderní polyuretanová podlaha Alsagyn, která je vhodná pro všechny halové sporty včetně tenisu. Dvě menší tělocvičny mají stejný povrch podlahy jako velká, zbývající třetí má podlahu palubkovou.

Velká hala

Rozměr: 35x17m
Povrch: Sportovní polyuretanová podlaha ALSAGYM uložená na dřevěném roštu
Sporty: Futsal, florbal, volejbal, tenis, basketbal

Modrá tělocvična

Rozměr: 14x11m
Povrch: Sportovní polyuretanová podlaha ALSAGYM uložená na betonové podložce. Jedna strana tělocvičny je osazena zrcadly.
Sporty: Tělocvična je určena pro různé formy pohybového cvičení (aerobic)

Žlutá tělocvična

Rozměr: 13x10m
Povrch: Sportovní palubková podlaha uložená na dřevěném roštu
Sporty: Badminton, gymnastika, stolní tenis

Gymnastická tělocvična

Rozměr: 12x6m
Povrch: Sportovní polyuretanová podlaha ALSAGYM uložená na betonové podložce
Sporty: gymnastika

obrázek - plánek koupaliště v Dačicích

arrow_forwardDalší stránky v nabídce sportovní hala